Grupa terapeutyczna online 21.11.2023 – 28.05.2024

Grupa przeznaczona szczególnie dla osób, które mieszkają i pracują poza warszawa, lub forma online jest dla nich bardziej dostępna czy umożliwiająca stałą obecność na sesjach.

Czas trwania grupy: 21 listopada 2023 – 28 maja 2024
Ilość uczestników: do 10 osób
Spotkania: raz w tygodniu 2-godzinna sesja (via Zoom)

Cele grupy:
1. Poprawienie relacji interpersonalnych i komunikacji
2. Pogłębienie samoświadomości w zakresie relacji z ludźmi
3. Umiejętność lepszego radzenia sobie z lękiem
4. Zwiększenie własnej sprawczości, zmniejszenie roli leków
5. Zrozumienie swoich myśli, uczuć, zachowań dzięki rozpoznaniu wzorców relacji wewnątrz i na zewnątrz grupy
6. Uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby, wyższej samooceny.
7. Rozwój osobisty

Metody:
Kierowanie uwagi na relacje uczestników grupy między sobą i z prowadzącymi.
Stworzenie bezpiecznych warunków w grupie dla doświadczeń interpersonalnych, udzielania sobie informacji zwrotnych oraz dla omawiania i refleksji nad doświadczeniami.
Wspieranie efektywnej komunikacji i konstruktywnych zachowań.

Prowadzące:
Katarzyna Kunicka psychoterapeuta, joginka (jogawgabinecie.pl)
Joanna Popławska psychiatra, psychoterapeuta (poplawska.online)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Grupie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Katarzyną Kunicką; tel. +48 505 172 166, e-mail: jogawgabinecie@gmail.com w celu umówienia się na konsultację przed Grupą.