WARSZTATY I SZKOLENIA

Grupa terapeutyczna online

Grupa terapeutyczna online

Grupa terapeutyczna online 18.10.2022-18.04.2023

Grupa przeznaczona szczególnie dla osób, które mieszkają i pracują poza warszawa, lub forma online jest dla nich bardziej dostępna czy umożliwiająca stałą obecność na sesjach.

czytaj dalej

WARSZTATY

Grupa terapeutyczna online

Grupa terapeutyczna online

Grupa terapeutyczna online 18.10.2022-18.04.2023

Grupa przeznaczona szczególnie dla osób, które mieszkają i pracują poza warszawa, lub forma online jest dla nich bardziej dostępna czy umożliwiająca stałą obecność na sesjach.

czytaj dalej

O mnie

Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą, psychoterapeutą indywidualnym i grupowym.

Specjalizację z psychiatrii uzyskałam w 2009 r.
Zajmuję się diagnostyką, leczeniem farmakologicznym i psychoterapeutycznym zaburzeń nastroju (zaburzenia depresyjne, organiczne zaburzenia nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia adaptacyjne), zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości…

Posiadam uprawnienia do:

  • wypisywania recept (w tym refundowanych),
  • wystawiania zwolnień lekarskich,
  • wystawiania zaświadczeń lekarskich.
Posiadam certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia
Psychoterapii. Jestem członkiem: Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (NTPP), Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz, które jest powiązane z międzynarodową organizacja ISPS (The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis).