dr Popławska

Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta indywidualny
i grupowy.

Wizyty stacjonarne

Zapraszamy na wizyty stacjonarne do naszej nowej przychodni

Nadwiślański Ośrodek Psychoterapii, ul. Tamka 18/29 w Warszawie

Wizyty można też umawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 796 94 18 29

Konsultacja lekarska diagnostyczna online

Pierwsze spotkanie
50 min

Wizyta lekarska kontrolna
online

Spotkanie
30 min

Wizyta receptowa
online

Przedłużenie recepty

 

O mnie

Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą, psychoterapeutą indywidualnym i grupowym.

Specjalizację z psychiatrii uzyskałam w 2009 r.
Zajmuję się diagnostyką, leczeniem farmakologicznym i psychoterapeutycznym zaburzeń nastroju (zaburzenia depresyjne, organiczne zaburzenia nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia adaptacyjne), zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości…

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyłam Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, z którym współpracuję od 2010 roku. W latach 2003 – 2009 pracowałam i zdobywałam doświadczenie zawodowe w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Bródnowskim, gdzie pracowałam jako lekarz na oddziale ogólnopsychiatrycznym, oraz konsultowałam psychiatrycznie inne oddziały szpitalne. W 2009/2010 r. ukończyłam roczny kurs ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Terapia Psychodynamiczna). W latach 2008 – 2018 kierowałam Poradnią Zdrowia Psychicznego przy SPZOZ Milenijna 4 w Warszawie, gdzie pracowałam jako psychiatra, prowadząc jednocześnie grupy terapeutyczne w podejściu psychodynamicznym. Obecnie współpracuję z Laboratorium Psychoedukacji i Kliniką Psychomedic. Doświadczenie dydaktyczne zdobyłam w II Klinice Psychiatrii WUM prowadząc ćwiczenia i wykłady dla studentów Akademii Medycznej oraz SWPS; aktualnie prowadzę wykłady i ćwiczenia dla studentów Studium Psychoterapii.
Posiadam uprawnienia do:

  • wypisywania recept (w tym refundowanych),
  • wystawiania zwolnień lekarskich,
  • wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Posiadam certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia
Psychoterapii.

Jestem członkiem:

  • Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii,
  • Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (NTPP),
  • Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz, które jest powiązane z międzynarodową organizacja ISPS (The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis).